company logo

Tilgjengelighet

Innvendige dører

 • Kontrastfarge på dør i forhold til veggfarge, minimum 40% forskjell i lyshetsgrad til veggfarge
 • Glassflater på dør er merket. Sort markør/skrift på glassflater innvendig
 • Fri passasjebredde 86 cm

Skilt

 • Skilt fra atkomstvei til legesenterets hovedinngangsdør
 • Navn på legesenteret ved hovedinngangsdør
 • Ingen buede skilt eller blanke overflater som forårsaker reflekser
 • Stor forbokstav og små bokstaver ellers, som gir god lesbarhet
 • Enkel skrifttype uten seriffer

Parkering

 • Parkering mindre enn 25 meter fra hovedinngang

WC

 • Plass for snusirkel med diameter 1,5 meter foran toalett. Gir mulighet for forflytning over til toalett
 • Toalettarmstøtter montert på begge sider av toalett i høyde 0,7 meter fra gulv til overkant armlene. Fri bredde mellom toalettarmlene 0,6 meter. Toalettrullholder under armlene.

Inngangsparti

 • Trinnfri atkomst
 • Synlig dør i forhold til veggfarge
 • Dør lukkes automatisk, elektrisk døråpner
 • Glassflater merket med hvit farge

Belysning

 • Oppholdsareal/trapp/kommunikasjonsveier 200-300 lux
 • Laboratorium 700 lux (minimum)

Resepsjon

 • Lukket rom for henvendelser
 • Fri gulvplass 1,5 meter x 1,5 meter. Mulig å snu en rullestol i resepsjonsrommet

Venterom

 • Det er skiltet til resepsjon, wc og betalingsautomat
 • Stoler med rygg og armlene. Stoler i kontrast til bakgrunnsfarge, synlig for alle
 • Ingen lange bord som gir begrenset fremkommelighet