Ansatte

Eva Skoglund, fastlege

Eva Skoglund startet som fastlege ved Soladoktoren 1. september 2021. Før dette har hun jobbet som fastlege i Hamarøy kommune siden 2016. Eva er på helsestasjon onsdager i partallsuker.

Dan Skoglund, Spesialist i allmennmedisin.

Dan Skoglund startet på ny fastlegeliste fra 1. september. Dan har jobbet som fastlege i Hamarøy kommune siden 2017. For tiden er Dan delvis i foreldrepermisjon med redusert pasientliste men er på kontoret 2-3 dager i uken.

Dan er utdannet både petroleums- og sjømannslege. Man trenger ikke ha fastlege på kontoret for å bestille time for helseattest.

Dan har tidliger engasjert seg både innen ultralyd og førstehjelpsundervisning. Han er utdannet hovedinstruktør i hjerte- og lungeredningskonseptene DHLR, HHLR og AHLR og kan bookes til førstehjelpskurs, stevnelege m.m. Ta kontakt på post@soladoktoren.no ved ytterligere spørsmål.

Håkon Viker Nordland, Spesialist i allmennmedisin.

Håkon Nordland er utdannet ved Syddansk Universitet, Odense Danmark. Startet som fastlege ved Soladoktoren 1. oktober 2021. Håkon har fra før jobbet som fastlege i Bodø fra sommeren 2017 etter turnustjeneste. Håkon er på helsestasjon torsdager i oddetallsuker.

Silje Helene Motland Leiren, Spesialist i allmennmedisin


Silje har studert ved Universitetet i Bergen. Er godkjent petroleumslege.

Eva Lindseth, fastlege


Eva har studert ved universitetet i Budapest. Hun har lang erfaring fra allmennmedisin. Eva skal ha vikar fra 1 september 2023 i forbindelse med sykehuspraksis.

Olaug Kalberg, fastlege


Olaug har studert ved Universitetet i Odense, Danmark. Olaug har erfaring fra flere avdelinger på SUS og i allmennpraksis.


Maren Eriksen, fastlegevikar

Maren er utdannet ved Szczecin Universitet Polen. Hun har jobbet som fastlege ved flere legesentre tidligere, har lang fartstid som lege ved Stavanger legevakt samt medisinsk avdeling SUS. Hun jobber i dag som vikar for Dr. Eva Skoglund. Maren er på helsestasjon hver tirsdag før lunsj.

Aleksandra Isaksen, helsesekretær

Aleksandra er utdannet helsesekretær og jobber på kontoret hver dag mandag-torsdag og annenhver fredag. Aleksandra startet på Soladoktoren i 2021

Renate Huffman, helsesekretær

Renate er utdannet helsesekretær og jobber på kontoret hver dag mandag-torsdag og annenhver fredag. Renate startet på Soladoktoren i 2016

Tone Elin Ueland, helsesekretær

Tone Elin er utdannet helsesekretær og jobber på kontoret hver dag mandag, onsdag og  fredag. Tone Elin startet på Soladoktoren i 2021


Paulina Babol, helsesekretær

Paulina er utdannet medisinsk sekretær og har jobbet fulltid ved Soladoktoren som helsesesekretær siden januar 2023.


Julie Indreeide, ambulansearbeider

Julie er utdannet ambulansearbeider. Hun jobber som helsesekretær på Soladoktoren hver tirsdag.

Brit Skjørestad, helsesekretær

Anne Siv Lindkjenn, helsesekretær

Sola Medisinske Senter